Nabór ekspertów Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Zaprasza

Do składania wniosków o wpis do bazy ekspertów zewnętrznych Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji

w Olsztynie

Zakres współpracy:

- realizacja usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorców według zgłoszonego zapotrzebowania

Przewidywany termin rozpoczęcia współpracy to kwiecień 2016 r.

Ekspertem zewnętrznym może być osoba, która spełnia jednocześnie wskazane poniżej wszystkie kryteria formalne oraz wszystkie kryteria merytoryczne.

Kryteria formalne – Kandydatka/Kandydat:

 • Korzysta z pełni praw publicznych,
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Nie był/a karana/y za przestępstwa umyślne i nie toczą się wobec niej/niego postępowania karne związane z popełnieniem przestępstw z winy umyślnej,
 • Nie pozostaje w stosunku pracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,

Kryteria merytoryczne  – Kandydatka/Kandydat:

 • Posiada wykształcenie wyższe,
 • Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych na rzecz sektora przedsiębiorstw  (prowadzenie szkoleń specjalistycznych, sporządzanie biznesplanów, strategii rozwoju, prowadzenie audytów technologicznych i finansowych, opiniowanie planów inwestycyjnych, wskazywanie źródeł finansowania inwestycji, sporządzanie wniosków o dofinansowanie itp.)
 • Posiada udokumentowaną wiedzę w jednej z dziedzin wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do bazy ekspertów zewnętrznych Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji wraz z załącznikami:

 • Kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze (dokumenty muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o wpis do bazy ekspertów zewnętrznych);
 • Kserokopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe Kandydatki/Kandydata (dokumenty muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o wpis do bazy ekspertów zewnętrznych);
 • Kserokopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie Kandydatki/Kandydata w świadczeniu usług doradczych na rzecz sektora przedsiębiorstw
 • Podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych.

 

Dokumenty aplikacyjne, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis do bazy ekspertów zewnętrznych Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. J. Bema 3

10-516 Olsztyn

W-MARR S.A. w Olsztynie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Lista ekspertów zewnętrznych wyłonionych na podstawie przeprowadzonego naboru wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej W-MARR S.A. w Olsztynie.

Jednocześnie, wyłonieni eksperci zewnętrzni zostaną wpisani do bazy ekspertów Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pobierz:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych (DOC)

Wniosek (DOC)

Wykaz (DOCX)

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu maj 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31

Zdjęcia lotnicze