Szacowanie wartości zamówienia „Usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej na rzecz 13 MŚP z woj. warm.-maz. na potrzeby projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako współrealizator projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia „Usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"”.

Zapytanie wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do przedmiotowej wiadomości.

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Sekretariatu Zamawiającego, lub przesłania skanu podpisanej oferty na podany adres e-mail, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Wypełnioną, podpisaną ofertę bądź zeskanowaną ofertę dotyczącą szacowania wartości zamówienia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć bezpośrednio do Sekretariatu pok. nr 114 (I piętro), codziennie w dni robocze W-MARR S.A. w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą (przesyłka polecona lub kurierska) na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn lub fax 89 521 12 60.

z dopiskiem:

„Usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator".

Projekt pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00  w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Pobierz:

Szacowanie - doradztwo specjalistyczne (PDF)

Załącznik nr. 1 do szacowania (DOCX)

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu listopad 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30

Zdjęcia lotnicze