Przedłużenie terminu naboru wniosków aplikacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIRdo dnia 28 października 2015 r.

Celem działania 3.2.1 Badania na rynek POIR jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".

W ramach działania dofinansowane będą projektyinwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Szczegóły:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-2015-r

Czytaj więcej...

Konsultacja projektu założeń konkursu w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w ramach Działania 2.7 Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”,PO WER odpowiada za opracowanie założeń konkursu służącego realizacji kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także za działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Więcej:

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Konsultacje-projektu-zalozen-konkursu-w-ramach-Dzialania-27-PO-WER

Czytaj więcej...

Przyjęcie nowego ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na 2015 rok

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


·Ramowy harmonogram·ogłaszania konkursów na rok 2015

Czytaj więcej...

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2017 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30

Zdjęcia lotnicze