Konsultacja projektu założeń konkursu w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w ramach Działania 2.7 Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”,PO WER odpowiada za opracowanie założeń konkursu służącego realizacji kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także za działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Więcej:

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Konsultacje-projektu-zalozen-konkursu-w-ramach-Dzialania-27-PO-WER

Czytaj więcej...

Przyjęcie nowego ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na 2015 rok

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


·Ramowy harmonogram·ogłaszania konkursów na rok 2015

Czytaj więcej...

TechCrunch w Gdyni, Warszawie i Krakowie

2015 08 03 bulb-152381 640Przy wsparciu NCBR w Gdyni, Warszawie i Krakowie odbędą się spotkania z serii „TechCrunch Let’s Meet Up” organizowane przez jeden z najbardziej znanych serwisów poświęconych nowym technologiom i start-upom.

Spotkania z udziałem Johna Biggsa z TechCrunch.com odbędą się 28 lipca w Gdyni, 29 lipca w Warszawie i 30 lipca w Krakowie. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje innowacyjne projekty w konkursie na najlepszy projekt podczas tzw. pitchy oraz spotkać się z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi. W jury konkursowym obok Johna Biggsa zasiadać będą przedstawiciele funduszy wysokiego ryzyka realizujących wspólnie z NCBR nowatorski program BRIdge Alfa, który ma na celu wspieranie innowacyjnych projektów już na wczesnym etapie rozwoju. Projekty oceniać będą eksperci z funduszy Black Pearls (w Gdyni), Infini (w Warszawie) i Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju (w Krakowie).

Czytaj więcej...

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu lipiec 2017 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

Zdjęcia lotnicze