Szacowanie wartości zamówienia „Usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej na rzecz 13 MŚP z woj. warm.-maz. na potrzeby projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako współrealizator projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia „Usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"”.

Czytaj więcej...

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia „Usługi doradztwa prawnego na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako współrealizator projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia „Usługi doradztwa prawnego na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”.

Zapytanie wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do przedmiotowej wiadomości.

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.

Czytaj więcej...

Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na: „Stworzenie prototypu platformy gier quizowych jednoczesnego współzawodnictwa wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenia)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako współrealizator projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia „Stworzenie prototypu platformy gier quizowych jednoczesnego współzawodnictwa wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenia)”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do przedmiotowej wiadomości.

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.

Projekt pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00  w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 
 
Pobierz załącznik:

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31

Zdjęcia lotnicze