Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie 02/14/1.1.7

program uzupeln kolorZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz budżetu państwa W RAMACH KONKURSU NR 02/14/1.1.7 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/14/1.1.7 wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje kwotę 6 176 941,09 PLN, w tym 1 245 794,26 EUR (5 250 399,91 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 219 846,05 EUR (926 541,18 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 4,2145 EUR/PLNKwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Czytaj więcej...

Konkurs - Menadżer Klastra 2014 - Cluster Manager Award Contest 2014

Konkurs - Menadżer Klastra 2014 -  Manager Award Contest 2014

Komisja Europejska, Wydział Enterprise and Industry Directorate General, ogłosiła rozpoczęcie Piatej Edycji Konkursu - Menadżer Klastra 2014 - The 5th of the Manager Award.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję „Innowacyjne podejście do współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w imieniu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie (Fundacja „OIC Poland”) zaprasza wszystkie:

  • instytucje sektora pomocy społecznej,
  • instytucje sektora rynku pracy i edukacji,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe zajmujące się problematyka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
  • osoby wykazujący zainteresowanie i motywację do budowania partnerstw na rzecz pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie województwa, w którym pracują

do wzięcia udziału w konferencji „Innowacyjne podejście do współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 24 września 2014 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A (budynek Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie).

Czytaj więcej...

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu lipiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31

Zdjęcia lotnicze