Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramachIV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie od 21.10.2015 do 19.11.2015 r.

Wsparcie mogą uzyskać projekty które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014

Beneficjentami mogą być konsorcja składające się z nie więcej niż 5 podmiotów: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Więcej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-Badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-Projekty-aplikacyjne

Przedłużenie terminu naboru wniosków aplikacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIRdo dnia 28 października 2015 r.

Celem działania 3.2.1 Badania na rynek POIR jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".

W ramach działania dofinansowane będą projektyinwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Szczegóły:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-2015-r

Konsultacja projektu założeń konkursu w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w ramach Działania 2.7 Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”,PO WER odpowiada za opracowanie założeń konkursu służącego realizacji kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także za działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Więcej:

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Konsultacje-projektu-zalozen-konkursu-w-ramach-Dzialania-27-PO-WER

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu wrzesień 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Zdjęcia lotnicze