O projekcie

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie jest to ośrodek wspierający rozwój innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim. Poprzez szereg działań, takich jak organizacja różnorodnych wydarzeń mających na celu pobudzanie myśli innowacyjnej oraz wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, szkołami i jednostkami administracji lokalnej, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz wynalazczości w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto oferta Centrum dotycząca udostępniania powierzchni biurowych i hotelowych dla przedsiębiorców i naukowców z województwa warmińsko-mazurskiego na preferencyjnych warunkach stwarza dobry klimat dla tworzenia nowych jak i rozwoju istniejących już firm wykorzystujących innowacyjne rozwiązania. Organizacja inicjatyw realizowanych przez Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z zakresu wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w działalności firmy, przekazanie wiedzy na temat możliwości ich finansowania oraz zachęcenie do współpracy z sektorem B+R. Współpraca ta przyczyni się do zwiększenia transferu technologii, dyfuzji innowacji, a także powstawania klastrów charakteryzujących się wysoką innowacyjnością.

Tytuł projektu: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie
Oś 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji
Nazwa Beneficjenta: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Wielkość dofinansowania: 9 764 711,51 zł (do potwierdzenia)
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu wrzesień 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Zdjęcia lotnicze